Ostrava Karolina

V březnu tohoto roku uzavřela Casua smlouvu o dílo se statutárním městem Ostrava na zpracování urbanistické studie pro budoucí využití území nazývané „Karolina“. Úkolem této urbanistické studie je vytvořit pragmatický urbanistický plán, aby mohlo dojít k napojení stávající urbanistické struktury podél ulice 28. října, vytvoření nových ulic, náměstí a stanovení hranice kompaktního města. Podél řeky Ostravice se uvažuje zelený rekreační pás, který propojí stávající nábřeží moravské Ostravy a výstaviště Černá louka s oblastí Dolních Vítkovic. Nezbytnou součásti studie bude taktéž řešení dopravy a definování jednotlivých stavebních pozemků – bloků tak, aby byla umožněna postupná etapizace výstavby jednotlivými developery město Ostrava nevyjímaje. Výsledky této studie by měly město Ostrava na mezinárodním veletrhu Expo Real v Mnichově.  Ilustrační obrázky ukazují náš soutěžní návrh z roku 2008.